Piano-Zangles is een combinatieles voor kinderen en tieners, die graag willen zingen, maar ook zichzelf op de piano willen begeleiden.

Lesinhoud: In principe zijn we bezig met akkoorden en grooves te leren spelen op de piano, want daar valt veel te leren, maar ondertussen geef ik steeds ook tips voor het zingen, zonodig een zangoefening. De focus ligt dus meestal op het pianospel, terwijl de ontwikkeling van de zangstem wel een belangrijk doel van de les is. Mijn visie is, dat een kind dat graag zingt al een gezonde en ontspannen stem heeft. Een intensieve focus op stemgebruik zou daarom averechts werken, omdat het alsmaar suggereert, dat de stem niet goed is, zoals ze is. Als meest belangrijk leerdoel voor de stemontwikkeling van een kind zie ik het lef om zich luidkeels te uiten, het lef om ruimte in te nemen en het lef om zonder gene plezier aan zijn eigen zingen te beleven. Door het bespelen van een begeleidinstrument (piano, ukelele, gitaar) ontwikkelt zich de muzikaliteit en de zangstem van een kind als vanzelf mee. Het plezierig bezig zijn met harmonieën, de coördinatie van linker en rechter hand, het leren van steeds moeilijkere ritmen heeft daarnaast een zeer gunstige invloed op de ontwikkeling van de hersenen. https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/meetbare-effecten-van-muziek/75464/

‘Muziek … bouwt aan de cognitieve reserve van het kinderbrein. Studies tonen aan dat hun brein complexer wordt door allerlei nieuwe verbindingen aan te leggen. Het vermogen om verbanden te leggen en om te plannen gaat vooruit, maar ook vaardigheden in rekenen en taal. Dat is een fantastische investering in de langetermijnontwikkeling van het kind.

Erik Scherder, hoogleraar Neuropsychologie

Zanglessen voor kinderen onder 14 jaar: Ik zou dus om bovengenoemde redenen een kind, dat van zingen houdt, altijd adviseren om pianolessen of ukelele- of gitaarlessen te nemen, en daarbij te zingen. Het zingen ontwikkelt zich mee. Samen met een instrument wordt het kind er bewuster van, over wat zijn stem doet.