Verbinding voelen is een diep behoefte van mij. Vaak vind ik het makkelijker om verbinding in mijn eentje te voelen, want dan kan ik me vanuit mijn diepste kern verbinden met het goddelijke, de wijsheid van het van het universum in mij en tegelijk ook met mijn diepste gevoelens van wanhoop, pijn en diepe liefde, waardoor ik mij verbonden voel met de hele mensheid, de dieren, de natuur en Moeder Aarde.

Deze diepe verbondenheid samen met een groep mensen te kunnen voelen was me vroeger onmogelijk. Een aantal jaren geleden begon ik te durven. Te durven om mij zachtjes aan te openen.

Ik begon over mijn pijn te praten, maar dat werd vaak als “je klaagt alweer” afgedaan.

Ik begon over mijn diepe hoop op heling van de aarde te praten, maar dat werd als naïef of ignorant beschouwd.

Ik begon over mijn geluk en de liefde, die ik met mezelf en voor mezelf voelde, te praten, maar voelde soms een verwijt van egoïstisch en arrogant zijn.

Maar ik stroomde over, van alle gevoel, dat ik voelde. Zingen deed ik sowieso al, maar nu werd het veel intenser. Wanneer ik zing, mag ik klagen, hopen en liefhebben zoveel ik maar wil. En ik word gehoord. Soms zelfs begrepen. Ik voel me dan intens verbonden met de mensen om me heen. Dat maakt mij gelukkig. Rustig. Vredig.

Samen zingen met andere mensen heeft voor mij vooral één doel: verbinding voelen. Samen ontladen, Samen hoop, geluk, liefde en vrede voelen.

Daarom is er Singin’ for Peace. Zondag ochtend 11-12.30u op de Zangwerkplaats. Entree: 10€

Data Singin’ for Peace 2017/18:

  • 5 november
  • 3 december
  • 21 januari
  • 18 februari
  • 18 maart
  • 15 april
  • 27 mei
  • 24 juni
  • 22 juli