“Al zingende kom ik in verbinding met mijn diepere, verborgen zelf.”

Wij vrouwen beschikken over een unieke bron van wijsheid, ons onderbuikgevoel. Het heeft lang geduurd, voordat ík mij bewust werd van deze kracht. Ik zong altijd maar gewoon omdat het goed voelde. Zoals jij dat waarschijnlijk ook doet. Middels opleidingen, zangbijscholingen en persoonlijke dilemma’s heb ik veel bewustzijn ontwikkeld voor de samenhang van lichaam, stem en ziel. Vooral bij vrouwen. Stem en persoonlijkheid zijn heel nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar enorm. Omdat ik zelf een vrouw ben voel ik de persoonlijkheid van een vrouw intuïtief via haar zangstem aan. Ik voel heel snel waar spanningen, soms blokkades, zitten en zie samenhangen met de persoonlijkheid.

Zang-transforamtie-coaching heeft drie doelen:

  1.  je stem voller laten klinken en je leren jezelf middels je zang te “aarden” 
  2.  je bewust worden van wie jezelf bent en wie je wilt zijn
  3.  transformatie van een hersengestuurd wezen naar een vrouw, die haar intuïtie volgt

elfje1_kleinAls je je stem wilt “verruimen”, moet zich ook het beeld dat je van jezelf hebt verruimen. Bij kinderen en adolescenten gaat dat automatisch, die zitten nog volop in de ontwikkeling, maar hoe ouder je word, hoe vaster vaak ook jou zelfbeeld is geworden. Je hebt een ego gecreëerd, waarmee je je identificeert en hoe jou omgeving je kent en waarneemt. Maar zingen wil je omdat je intuïtief aanvoelt dat zingen bij uitstek dé manier is om uiting te geven aan je diepste gevoelens. Vooral die gevoelens voor die in deze maatschappij maar al te graag een pilletje wordt gegeven, zoals pijn, rouw, woede, razernij, angst, eenzaamheid. En dat is op z’n minst de helft van alle gevoelens die in ons sluimeren.  

Veel vrouwen hebben last van een chronische disbalans in hun energiehuishouding, wat zich in verschillende chronische ziektes kan uiten. We leven in een maatschappij, waar je geleerd word beslissingen te nemen volgens cognitieve overwegingen. Want je innerlijke stem volgen brengt je geen materiële welvaart. Maar wel voldoening, zingeving en psychische gezondheid. En daarmee balans in je energiehuishouding. Veel vrouwen krijgen dit inzicht pas nadat ze compleet vast zijn gelopen. Dan pas ontstaat het behoefte om je leven te transformeren van een hersengestuurd leven met lastige, storende gevoelens naar een bruisend leven, waarin je je intuïtie volgt, waarin je rust, geluk, energie en voldoening ervaart en waarin je vertrouwt op de wijsheid van jou gevoelens, de wijsheid van je innerlijke stem. Dan zal je misschien geen materiële luxe ervaren maar de luxe van levenslust en gezondheid.

Deze intuïtie zit in je onderbuik. Hoe vaker je in contact komt met je buikgevoel, hoe vaker je in contact bent met je ziel. Tijdens iedere zangles breng ik je weer in verbinding met je onderbuik, want daar is ook de zetel van je stem, je autonomie, je krachtbron. Maar je komt ook jezelf tegen. Krachtig zijn is voor een vrouw niet altijd positief. Denk maar aan een viswijf, een lompe boerin. Ik ben een arbeiderskind, opgegroeid in de voormalige DDR. Een groot deel van mijn leven voelde ik mij een slim boerenmeisje, ik was best wel gelukkig. Deze identificatie werd helaas een probleem toen de muur viel en ik tegelijk puberde. Toen was het eenvoudige geluk van het slimme boerenmeisje waardeloos geworden. Ik moest een soort prinsesje worden, om aan het schoonheidsideaal van de westerse maatschappij te voldoen. Ik schaamde me voor mijn kracht. Ik voelde me lomp en te groot en te stevig. Ik dacht, dat ik niet sensitief was, geen kwetsbaar hulpeloos poppetje, kortom: niet aantrekkelijk. Nu pas weet ik dat juist een krachtige vrouw echte liefde en warmte geven…..

Als je je door mij laat coachen middels het zingen, zal ik je je binnenste helpen te ontdekken en wat het betekent om daarmee verbonden te zijn. Iedere sessie weer zal ik je middels zingen in verbinding brengen met je onderbuikgevoel, je autonomie, je krachtbron. Je leert een nieuw aspect van je vrouwzijn kennen en ook herkennen in andere vrouwen. Je leert middels zingen steeds weer terug te komen bij je krachtbron en je innerlijke wijsheid.  Je leert, hoe het voelt om “in jezelf te rusten”, een rots in de branding te zijn, wat er ook mag gebeuren. En we praten. Over wie je graag wilt zijn, wat je graag wilt doen en hoe je je gevoelens moet interpreteren.

Ik ben deze weg al gegaan, zoals je in mij persoonlijke ontwikkeling kunt lezen, en het is mij een behoefte om ook andere vrouwen te helpen de transformatie van hoofdgestuurd naar je-intuïtie-volgend te ondergaan. Wij vrouwen beschikken over een unieke bron van wijsheid, ons onderbuikgevoel.

Dit traject heeft in begin wekelijks één uur tijd nodig, waarin we zingen, maar ook praten. Zodra je zover bent, dat je zelf vanuit je onderbuik kunt zingen kunnen de sessies minder frequent worden in gezamenlijk overleg. Ik vraag voor een sessie van 60 min. alleen het gewone lestarief van 40euro, omdat ik nog in een proef-fase zit. Je kunt wekelijks opzeggen, je kunt ook éénmalige sessies nemen of meerdere keer per week komen. Ik kan je helaas geen garantie geven, dat je klachten verminderen, maar je bewustzijn zal i.i.g. groeien en ik daag je uit om héél anders naar je leven te gaan kijken.

Voor meer informatie graag een mail naar zangwerkplaats@outlook.de