Zingen, puur voor mezelf, verbindt mij met iets, dat veel groter is dan ik. Met iets zoals de oneindige zee of de overweldigend grote Alpen-gebergte. Met zoiets als de wijdse sterrenhemel of de levendige stilte in een groot bos.  

Zingen, in zijn oerbetekenis, is puur voor onszelf! Wij hebben een nieuwe muziekcultuur nodig! Wij moeten er weer los van komen, dat muziek iets is wat juist of fout kan zijn. Cultuur is iets levendigs, cultuur is dat wat nodig is om de ziel te voeden, cultuur is veranderlijk. Het kan vandaag esthetisch en mooi zijn, maar ook gruwelijk, ruw en angstaanjagend zijn. Dat zie je bijvoorbeeld aan al de verschillende Goden over de wereld.

Net zo met (gezongen) muziek – het zijn verschillende klanken, die creatief (toch?) met elkaar gecombineerd worden. Het doel van deze klanken kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld: 

  • Anderen met je muziek een hart onder de riem steken.
  • Anderen onder de indruk maken van je kunnen, zodat je er bewondering en geld voor krijgt.  
  • Samen met een groep je angst overwinnen, je met elkaar verbinden en de groepskracht voelen.
  • Samen met de groep een ritme vinden, zodat ook de hartslagen van de zingenden synchroniseren en je stevig en verbonden voelt. Hieruit kan een magisch gevoel van onoverwindbaarheid in de zingende ontstaan. 
  • In trance raken en je met een hogere wijsheid verbinden, die je waardevolle adviezen geeft in moeilijke levenssituaties. 
  • Zingen puur voor jezelf, om levenslust te ervaren, om liefde en verbinding te voelen met alle zingende mensen.
  • Samen zingen met anderen, om je hart te luchten, zonder respectloze intieme details over anderen te verklappen.

Zang is voor anderen, maar Zingen is puur voor jezelf. 

Hoe de muziek voor anderen klinkt is vooral belangrijk, als je geld voor wilt vragen en bewondering wilt bereiken. Alle andere doeleinden gaan over hetgeen je van binnen voelt tijdens het zingen en wat dat weer losmaakt bij je medezingenden. Het gaat over de message en niet over de messenger (je stem is de messenger). De messenger (je stem) hoeft niet een zangopleiding te hebben gehad om messages over te kunnen brengen. Een stem kan zelfs te geschoold, te gelikt zijn, zodat de individualiteit verloren gaat.

Het verschil tussen een zanger en een zingende is voor mij, dat de eerste voor geld en/of bewondering zingt en de tweede voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor zichzelf of om een message aan een dierbare over te brengen en daarvoor heb je geen geschoolde stem nodig, maar alleen het behoefte om te zingen. Het behoefte is al genoeg!

Daarom heet mijn nieuw project ZING!project VROEGE VOGELS i.p.v. Zangproject. Het gaat dus om “zingen doen” en niet om zangkunst vertonen aan e.o.a. publiek of luisteraar.  

En hetzelfde geld voor de JazzSingers: Doel van ons zingen is niet om het een imaginaire luisteraar naar de zin te maken, maar om er zelf voldoening uit te halen. Als anderen het leuk vinden, om daarna te luisteren is dat prima, maar zangkunst is niet het doel van deze projecten. Doel is om zingen te gebruiken als tool, net zoals je meditatie of wandelen kunt gebruiken als een tool om iets te bereiken. 

En wat kun je dan met zingen, puur voor jezelf, bereiken? Dat ervaart iedereen een beetje anders, denk ik. Voor mij is het vooral een gevoel van geluk, een vredig gevoel van Alles is goed zoals het is, een teder gevoel van liefde en verbondenheid met de voelende, kwetsbare mensen om me heen. Zingen, puur voor mezelf, verbindt mij met iets, dat veel groter is dan ik. Iets zoals de oneindige oceaan of de overweldigend grote Alpen-gebergte. Iets als de wijde sterrenhemel of de levendige stilte in een groot bos.  

Maar nu wordt ik erg benieuwd naar hetgeen zingen voor jou betekend. Het zou geweldig zijn, als je met een paar woorden wilt reageren op deze vraag en mij een kort bericht hierover stuurt. Dat ga ik dan (anoniem) op mijn website posten!