Op dit moment zingen we op donderdag ochtenden in de heemtuin van het Ledeboerpark in Enschede!

Het WereldVrouwenkoor “The Sista’s” is opgericht uit liefde voor het vrouw-zijn. Doel is om vrouwen door het zingen in verbinding met elkaar en met hun eigen emoties te brengen, om daar steeds weer levenskracht uit te kunnen scheppen. Wij steunen elkaar in het bewust-zijn van de geweldige schat aan emoties en intuïtieve wijsheid die er in onze vrouwelijke onderbuik schuilt. Door vrijuit je stem te durven laten klinken blijft je levensenergie stromen. Liederen uit Oost-Europa en Africa zijn bijzonder geschikt voor het “Zingen met je Oerstem.” Bij veel vrouwen is de gevoelsstroom verstopt geraakt. Door “Voluit” te zingen vanuit je onderbuik, door de controle over je stemklank los te laten en je over te geven aan de emotie van het lied, kan deze levensstroom weer aangewakkerd worden. Zingend kun je je overgeven aan je diepste emoties, je kunt zingen vanuit je ziel!!!

Het koor is voor alle niveaus, mits je open staat voor het “Voluit Zingen”. We zingen meerstemmige wereldliedjes (Roma, Russisch, Iers, Joods, Arabisch, Afrikaans e.z.v.) en ook engelstalige gospelachtige liedjes. De liederen die we zingen gaan allemaal over emoties: over liefde, over hoop, over vreugde, over pijn en verdriet, angst en moed.

Optredens: Je kunt ons koor boeken voor events. Mail daarvoor naar zangwerkplaats[at]outlook.de

Beluister hier een aantal voorbeelden:

Wat houd meedoen bij “The Sista’s” in? We doen iedere week stemimprovisaties en bewustzijnsoefeningen om muzikaliteit en stem ontwikkelen en als groep naar elkaar te groeien. Soms krijgen de koorleden individueel zangcoaching, om te groeien in hun stemgebruik. Je krijgt als je lid bent de partijen van de liedjes op mp3 om te kunnen oefenen. Affiniteit met het repertoire en de visie van het koor is van het grootste belang. De liederen klinken vaak nog de hele week in je verder en verrijken zo je leven. We treden drie tot vier keer per jaar op, maar het belangrijkste is dat we genieten van het zingen en dat de liedjes levendig en verkwikkend blijven.


Repetitietijd: Wekelijks op donderdagochtend van 10-12u op de Zangwerkplaats Enschede. Het zingen gaat niet door tijdens de korte basisschoolvakanties, wel gedeeltelijk in de zomervakantie.

Voor wie? Vrouwen uit andere landen en culturen zijn zeer welkom! Zangervaring is niet per se nodig, want onze niet westerse manier van zingen gaat onervaren zangeressen vaak makkelijker af dan ervaren zangeressen!!! Affiniteit met het repertoire en de visie is van het grootste belang. Er is een proeftijd van 3 maanden.

Kosten: De maandelijkse bijdrage is op dit moment 28 euro en dient voorafgaand aan de maand gedurende het hele jaar overgemaakt te worden. Je mag altijd stoppen na verloop van de maand.

Aanmelding: Per e-mail aan zangwerkplaats[at]outlook.de of bel 06-1845 9287