Twee dagen niet aan de Tiny House bouwen , dus tijd om aan de website te werken. Heb me de afgelopen tijd beseft, dat ik holistisch te werk ga in mijn muziekprojecten en lessen. Alles is met alles verbonden. Muziek is zoveel meer dan alleen de meesterschap over je stem of je instrument. 
Muziek is ook het vol OVERGAVE delen van de voor ieder herkenbare gevoelens die uit de diepte van je ziel omhoog komen. Juist daarmee ontstaat een verbinding van hart tot hart tussen muzikant en medemuzikant, tussen muzikant en luisteraar. 
En muziek is ook een CREATIEVE UITING, een authentiek kunstwerk van iemand. Het CREATIEVE BREIN slaat de brug tussen de behoeftes van je hart en de tekortkomingen van je lijf (ik bedoel de beheersing van je instrument of je stem). 

Vorige week schreef ik nog, dat muziek een combinatie van creativiteit en je voelend hart is. Nu besef ik, dat de heilige drie-eenheid van Body, Soul en Mind ook in de muziek zit. 
In onze westerse maatschappij zijn we helaas het contact met de ziel kwijtgeraakt en dat weerspiegeld zich ook in de manier hoe we naar muziek kijken. Op het conservatorium ging het in de klassieke muziek bijna uitsluitend over instrumentaal meesterschap, in de lichte muziek kwam er ook nog de geest en de creativiteit bij. Maar van ziel geen sprake. 
Hoogste tijd dus voor een holistische benadering. Voor mij begint alles bij de ziel. Het lijf en de geest zijn de tools om onze zielswensen en onze dromen in de daad om te zetten. 

In mijn zanglessen vertelt bijna iedereen, dat ooit iemand tegen hem/haar zij, dat ze niet mooi zong, dat hij op moest houden met dat lawaai. Ook ik had als meisje de droom om zangeres te worden, waarop mijn moeder zei, dat ik daarvoor niet geschikt was. Erg pijnlijk. Ik had er vroeger nog geen woorden voor, maar terugkijkend voelde ik toen al, dat ik via het zingen van hart tot hart kan communiceren met anderen. Dat daaruit een gevoel van liefde en diepe verbondenheid ontstaat, wat mij diep gelukkig maakt.

Tijdens het TRISKAL-festival op de Hof van Moeder Aarde mocht ik Singin’ for Peace geven en een Balkan-zangworkshop. En een drietal prachtige concerten met JOYA TIERRA (met Joyce Hellendoorn), met Singin’ for Peace -YOUTH en met mijn lieve SISTA’s. Aan de reacties van de deelnemers kon ik opmaken, dat zij deze diepe verbondenheid konden voelen. Dat wij allemaal even gelukkig waren en ons geliefd voelden door onze muziek, door het gezamenlijk slaan van onze harten. 

Samen zingen is zo fijn.