Zanglessen voor kinderen onder 14 jaar: 

Ik heb mijn eigen visie op zangles voor kinderen. Uitgangspunt is, dat een kind dat graag zingt hoogstwaarschijnlijk een gezonde en ontspannen stem heeft, juist daarom zing het kind graag. Een intensieve focus op stemgebruik zou daarom averechts kunnen werken, omdat het alsmaar suggereert, dat de stem nog niet goed is, zoals ze is.

In mijn eigen lespraktijk heb ik ervaren, dat de combiles piano + zang zelfverzekerde jonge zangeressen tot resultaat heeft, die goed weten, wat zij doen en hoe muziek werkt.

Als meest belangrijk leerdoel voor de stemontwikkeling van een kind zie ik het lef om zich luidkeels te durven uiten, het lef om ruimte in te nemen en het lef om zonder gene plezier aan zijn eigen zingen te beleven.

Door het bespelen van een begeleidinstrument (piano, ukelele, gitaar) ontwikkelt zich de muzikaliteit, de kennis van muzikale termen en de zangstem als vanzelf mee. Wanneer het nodig en/of gewenst is focussen we wel op de zangstem, geef ik tips en doen we oefeningen.

Het heeft trouwens een zeer gunstige invloed op de ontwikkeling van de hersenen om op een plezierige manier bezig te zijn met harmonieën, met de coördinatie van linker en rechter hand en met het leren van steeds moeilijkere ritmen. Zie Erik Scherder, hoogleraar Neuropsychologie: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/landings/meetbare-effecten-van-muziek/75464/

Het zelf kunnen begeleiden van je lievelingsliedjes maakt, dat je jezelf gelukkig kunt maken. Dat klinkt een beetje overdreven, maar het is echt zo.

Combinatielessen Ukelele+Zang of Piano+Zang: Ik zou dus om bovengenoemde redenen een kind, dat van zingen houdt, altijd adviseren om pianolessen (of ukelele- of gitaarlessen) te nemen, en daarbij te zingen. Je bent ook iedere week met zingen bezig, maar het leren van een begeleidinstrument geeft zo een enorme boost aan de muzikaliteit en muzikale zelfredzaamheid van een kind, dat je door deze insteek uiteindelijk zingen hebt geleerd en ook een instrument bespelen. Voor meer informatie over de combiles instrument+zang klik op bovenstaande blauwe links of stuur een mail naar janina @ zangwerkplaats-enschede.nl.